ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Bankrekening ADS

Overmaken van boetes, contributies of sponsorgelden kan geschieden op

de bankrekening van ADS bij de ING: NL90INGB0001321383.

Vermeldt dan ook een kenmerk of korte omschrijving.