ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Contributie veld en zaal

Alle spelende leden van ADS zijn contributie (veld en zaal) verschuldigd. Het Dagelijks Bestuur neemt beslissingen en besluiten op dit gebied  voor eventuele kwijtschelding, teruggave en/of verlagingen van bedragen. De contributies zijn vast gesteld door de ALV van december 2009 en kent elk seizoen vooralsnog een verhoging van € 10.
 
De contributie voor het veldvoetbal voor het seizoen 2015/2016 bedraagt € 210. De contributie voor het zaalvoetbal is afhankelijk van het aantal deelnemende zaalvoetballers per elftal, maar bedraagt ongeveer rond € 200 ( 7 spelers) per seizoen.
 
Indien betaling van de gehele contributie geschiedt voor 1 oktober van een jaar, dan is er 10% korting voor directe betaling. Dat betekent dus een bedrag over te maken van € 190. Als er in 2x betaald wordt (per 1 oktober en per 1 februari van een jaar) dan gebeurt dit door 2x een bedrag van € 95 over te maken.

 Er kan ook gekozen worden voor automatische incasso. Hier is dan een korting van 5% op het totale bedrag aanwezig. Dit betekent dan een uiteindelijk bedrag van € 200. De incasso gaat in per september en loopt tot en met juni van een jaar (10 maandelijkse termijnen). Speciaal voor deze incasso’s is er een formulier vervaardigd in verband met de nieuwe wet- en regelgeving SEPA/IBAN.

Resume:
De contributie voor het seizoen 2015/2016 bedraagt dus € 210. Betaling voor 1 oktober is dan € 190. Meedoen met de automatische incasso levert een totaal bedrag op van € 190. Klik HIER voor de nota 2015-2016.
 

Bestuur