ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Donateurschap

In artikel 5 lid 2 van de statuten van ADS wordt vermeld dat begunstigers aanwezig kunnen zijn die de vereniging
financieel ondersteunen met een door het bestuur vast gesteld minimumbedrag. Het bestuur heeft het recht de
begunstigers onder te verdelen in diverse categorieën:

•    Begunstigers zonder stemrecht
•    Begunstigers met stemrecht

Een mooier woord voor begunstigers is donateur.

In een ALV heel lang geleden is bepaald dat donateurs zonder stemrecht een jaarlijkse bijdrage hebben van € 50.
Donateurs met stemrecht betalen een jaarlijkse bijdrage van € 75.

Donateurs mogen ook aanschuiven bij alle vergaderingen. Voorwaarde is dat de jaarlijkse bijdrage voor deze
vergaderingen (ALV, BLV etc)  tijdig is voldaan.

Bestuur ADS