ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Lidmaatschap ADS Kraayenstein

 

Bij aanmelding bij het Bestuur van ADS als spelend lid, niet-spelend lid of donateur, wordt je ingeschreven in het ledenregister van ADS. Vanaf dat moment ben je officieel ADS-lid. Spelende leden worden ook ingeschreven in het KNVB-ledenregister. Meestal is de aanmelding per begin van een nieuw seizoen (per 1 juli). Tussentijdse aanmelding is ook mogelijk.

Spelende leden zijn lid van ADS en hebben het recht in een daarvoor aangewezen of zelf gekozen elftal uit te komen.  De plicht die tegenover dit recht staat, is dat het spelend lid, contributie conform de vast gestelde regels en bedragen uit de Algemene Leden Vergadering betaalt. Voor de contributiebedragen, zie het speciale tabje op de website.

Niet-spelende leden of donateurs kunnen het lidmaatschap laten bestaan uit een vrijwillige donatie waarbij gekozen kan worden of er met of zonder stemrecht op de ALV meegedaan kan worden. Zie voor de bedragen voor het donateurschap, het speciale tabje op de website.

Het lidmaatschap wordt aangegaan per seizoen, dat loopt vanaf 1 juli tot en met 30 juni van een jaar. De betalingsplicht voor dit lidmaatschap geldt dan ook voor dezelfde periode. Tussentijds opzeggen of netjes per einde van het seizoen opzeggen, geschiedt altijd per email aan de secretaris van ADS. Tussentijds opzeggen (of zonder kennisgeving wegblijven), verandert niets aan de betalingsplicht voor dat seizoen. Opzeggen geschiedt altijd voor 1 juli van een jaar, is dit niet gebeurd, dan vervalt NIET de betalingsplicht van het volgende seizoen.

Bestuur ADS