ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Ooievaarspas

ADS heeft sinds 2008 een overeenkomst met de Gemeente Den Haag inzake het gebruik en vergoedingen vanuit de Ooievaarspas. Overeengekomen is dat 100% van de contributie per seizoen maar met een maximum van € 150 per jaar gedeclareerd kan worden door ADS bij de Gemeente Den Haag.


De houder van de Ooievaarspas levert dit aan de penningmeester van ADS waarbij via een declaratieprogramma de contributie geïnd wordt bij de Gemeente. De Ooievaarspas dient geldig te zijn.

 
Op de website www.ooievaarspas.nl zijn de spelregels en beleidsregels te vinden.


Bestuur