ADS Den Haag

Alles Door Samenspel

Fusieclub blog

Afkeuringen

Organisatie

 

ADS is een voetbalvereniging en is ingeschreven als Voetbal Vereniging Alles Door Samenspel. ADS is statutair opgericht op 1 maart 1931 en had tot en met 1932 destijds de naam Antonie Duyck School
 
De organisatie bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. De Voorzitter en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. In de praktijk echter binnen ADS worden besluiten en beslissingen genomen door het algehele bestuur. Bijna wekelijks wordt er overleg gepleegd tussen en met alle bestuursleden.

 

Het algehele bestuur bestaat uit:

*      Voorzitter

*      Secretaris/Penningmeester

*      Bestuurslid Selectiezaken

*      Bestuurslid Wedstrijdzaken

*      Bestuurslid Algemene Zaken

 

Ter ondersteuning van het gehele bestuur zijn de volgende commissies actief binnen ADS:

*      Onderhoudscommissie

*      Sponsorcommissie

*      Kantinecommissie

*      Feestcommissie

*      Kascommissie

 

Bestuur